WSPÓŁPRACA Z PODWYKONAWCAMI I KONTRAKTORAMI - NAJLEPSZE PRAKTYKI

Kategoria: 
Produkcja - Utrzymanie ruchu
Szanowni Państwo 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konferencji online MOVIDA#CONNECTED.

W dniach 21-22 października 2020 roku odbędzie się spotkanie „Współpraca z podwykonawcami i kontraktorami –  najlepsze praktyki

Co zrobić, by wybrać najlepszego partnera serwisowego? Jak skutecznie i bezpiecznie współpracować z podwykonawcami? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas tego wyjątkowego spotkania.

Omówimy korzyści i zagrożenia z wynajmu podwykonawców, sposoby rozwiązywania napotkanych problemów, aspekty prawne, rozwiązania organizacyjne, jak również odpowiednie strategie, np. proces budowania partnerstwa, czy właściwa komunikacja.

Nie zabraknie również problematyki weryfikacji przestrzegania warunków bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo we współpracy nabrało teraz szczególnego znaczenia w kontekście wyzwań związanych z COVID-19.

Nasi Eksperci szczegółowo przedstawią swoje doświadczenia z zarządzania podwykonawcami w ich przedsiębiorstwach.

INTERAKTYWNE SPOTKANIE ONLINE:

21 października, 10.00 -14.10
22 października, 10.00 -14.00

BROSZURA Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Do zobaczenia!

Katarzyna Dutkalska

Senior Project Manager

 

MOVIDA #CONNECTED to najlepsze praktyki konferencyjne w formacie online!

• merytoryczne prelekcje wygłoszone przez doświadczonych ekspertów
• wyłącznie studia przypadków
• wymiana doświadczeń
• dyskusje networkingowe

Kluczowe tematy 
 • nadzór nad podwykonawcami – RYZYKA I WYZWANIA
 • JAK WYPRACOWAĆ dobre praktyki i ZASADY WE WSPÓŁPRACY WYZWANIA związane z COVID-19
 • zarządzanie procesem DOPUSZCZENIA DO PRACY podwykonawców
 • budowanie ŚWIADOMOŚCI I KULTURY BEZPIECZEŃSTWA u stałych podwykonawców
 • PARTNERSTWO a WERYFIKACJA PRZESTRZEGANIA warunków bezpieczeństwa
 • AKTUALNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - czego wymagać od wykonawców, na co zwrócić uwagę?
Atuty spotkania 

MOVIDA#CONNECTED WSPÓŁPRACA Z PODWYKONAWCAMI I KONTRAKTORAMI nosi wszelkie, tak wysoko cenione przez Uczestników, cechy masterclass: zarówno prelegenci, jak i uczestnicy to praktycy o znaczącym doświadczeniu, a w meritum klasy master wpleciony został czas na wymianę doświadczeń, interaktywne dyskusje i skuteczny networking.

Profil uczestników 
 • Szefów Służb Utrzymania Ruchu
 • Dyrektorów, Kierowników, Inżynierów Działów Utrzymania Ruchu
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Produkcji
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Technicznych
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Inwestycji
 • Dyrektorów i Kierowników Działów BHP
 • Kierowników, Inżynierów ds. Techniczno-Projektowych
 • Dyrektorów i Kierowników Magazynów oraz Centrów Dystrybucyjnych i Logistycznych
 • innych specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i współpracę z podwykonawcami w zakładach przemysłowych, centrach dystrybucyjnych i logistycznych
Prelegenci 
Fryderyk Cichacz
Spare Parts Warehouse Administrator, UMA Investments Sp. z o.o.
Anna Domańska
Interim WHS Manager w centrum logistycznym w Kołbaskowie, Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.
Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (kierunek: Inżynieria bezpieczeństwa) oraz studiów podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Pierwsze kroki w BHP stawiała w Areszcie Śledczym w Szczecinie, prowadząc szkolenia z zakresu BHP. Swoją przygodę z Amazon rozpoczęła w 2017 roku jako Inspektor ds. BHP w Amazon w Kołbaskowie (SZZ1) – pierwszym robotycznym budynku w Polsce. Wdrażała procedury i standardy w nowym budynku, skupiając się przede wszystkim na budowaniu kultury bezpieczeństwa w nowym magazynie. Od 2018 roku, jako Specjalista ds. BHP uczestniczyła w wielu audytach wewnętrznych różnych oddziałów Amazon, zarówno w kraju, jak i za granicą. Wspierała również swoją wiedzą oddział Amazon Robotics w Dusseldorf wdrażając dobre praktyki budowania kultury bezpieczeństwa. Obecnie Interim WHS Manager i liderka 6-osobowego zespołu BHP, specjalizująca się w bezpiecznym załadunku i rozładunku pojazdów, operacjach wysokiego ryzyka oraz promowaniu programów związanych z budowaniem kultury bezpieczeństwa. Swoją pasją do BHP dzieli się z słuchaczami na kierunku Technik BHP, jako wykładowca w szkole policealnej.
Tomasz Dunak
Specjalista ds. BHP i OŚ, Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o.
Jako Specjalista ds. BHP realizuje obowiązki tej służby od 9 lat na terenie zakładu NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z o.o. Wcześniej, jako absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Górniczo Hutniczej, pracował w działach utrzymania ruchu. Fabryka NIDEC mieści się w Niepołomicach, zatrudnia ponad 500 pracowników i zajmuje się produkcją silników elektrycznych stosowanych głównie w branży motoryzacyjnej.
Dariusz Kierasiński
Dyrektor ds. Technicznych, Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.
Dyrektor ds. Technicznych, Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Absolwent Politechniki Radomskiej na kierunku Elektrotechnika – Automatyka. Od początku swojej kariery (18 lat) związany z Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. jako pracownik utrzymania ruchu. W latach 2003-2005 odpowiedzialny za wdrożenie w fabryce Autonomous Maintenance, Team Work, zapewnienie dostaw energii i wymaganych mediów dla funkcjonowania fabryki, właściwe utrzymanie i nadzór na budynkami, budowlami i placami, zapewnienie właściwej ochrony fabryki – ochrona fizyczna i monitoring. 5S, KAIZEN, One Point Lesson oraz SMED. W kolejnych latach Kierownik Działu Zarządzania Jakością, następnie Kierownik Przepływów Logistycznych, a od 2009 roku Dyrektor ds. Technicznych w ITPM S.A. Zakres odpowiedzialności: realizacja projektów technicznych i inwestycji, zarządzanie służbami Utrzymania Ruchu, naprawy i konserwacje parku maszynowego.
Arkadiusz Niessner
CEO, MEDIATIS Przeglądy Budynków Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Mediatis www.kontrole.com.pl wykonującej ok 15 000 obowiązkowych kontroli rocznie. Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa posiadający doświadczenie w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Od ponad 15 lat zarządza wykonawstwem, opracowuje wytyczne, wzory protokołów oraz dokumentacje SIWZ dla firm zarządzających nieruchomościami mieszkalnymi, obiektami handlowymi oraz produkcyjno-biurowymi. Ekspert prowadzący wykłady i szkolenia z zakresu obowiązkowych kontroli obiektów.
Piotr Wichłacz
Główny Inżynier Warsztatu Mechanicznego & Mediów Energetycznych, ARDAGH GLASS S.A.
Od dwudziestu pięciu lat pracuje w przemyśle szklarskim, w Ardagh Glass S.A. Od samego początku związany jest z działami technicznymi, przede wszystkim z działem mediów energetycznych. Od 2007 roku kieruje działem mechanicznym oraz mediów energetycznych. Jako Główny Inżynier Warsztatu Mechanicznego i Mediów Energetycznych, odpowiedzialny jest za mechanikę oraz media energetyczne: sprężone powietrze, wodę, próżnię i gaz. Do obowiązków należy między innymi: nadzór nad efektywnym wykorzystaniem mediów energetycznych, raportowanie ich zużycia, wdrażanie projektów oszczędnościowych. Jest liderem zakładowej grupy „Energy”, której celem jest koordynacja działań w celu zmniejszenia konsumpcji energii. Pracując w dziale UR, na przestrzeni lat miał okazję uczestniczyć w wielu ciekawych projektach: rozbudowie zakładu, wprowadzaniu TPM, narzędzi Lean i wielu innych. Ardagh Glass S.A. jest polską spółką Grupy Ardagh, lidera w dziedzinie produkcji opakowań szklanych i metalowych dla wiodących światowych marek. Koncern posiada 56 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w 12 krajach na całym świecie i zatrudnia ponad 16 000 osób. Pod nazwą Ardagh Glass S.A. w Polsce działają 3 huty szkła zlokalizowane w Gostyniu, Ujściu oraz Wyszkowie, zatrudniające łącznie 700 osób, produkujące słoiki oraz butelki w kolorach białym, zielonym i brązowym.
Warunki uczestnictwa 

POTWIERDZENIE i WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę. Trzy dni przed terminem rozpoczęcia masterclass, otrzymają Państwo indywidualny kod dostępu i link do spotkania on-line.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 7 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1200zł + 23% VAT

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Małgorzata Jasik

Key Account Manager
mjasik[at]movida.com.pl
tel.: (+48 22) 403 84 66

Maciej Pietruczuk

Senior Key Account Manager
mpietruczuk[at]movida.com.pl
tel. +48 22 403 84 66

 

Nasi partnerzy: