NOWOCZESNE BHP

Kategoria: 
BHP - Środowisko - Odpady
Szanowni Państwo 

Po raz kolejny zapraszam Państwa do wzięcia udziału w konferencji online MOVIDA#CONNECTED.

NOWOCZESNE BHP” to wyjątkowe spotkanie, podczas którego przyjrzymy się rozwiązaniom z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa wdrożonym w zakładach produkcyjnych.

Nasi eksperci omówią dobre praktyki bezpieczeństwa w kontekście zarówno ludzi jak i rozwiązań technicznych. Porozmawiamy o ergonomii pracy, kulturze bezpieczeństwa oraz działaniach prozdrowotnych.

Zaplanowaliśmy także dla Państwa wyjątkową wirtualną wizytę w Browarze Elbląg.

Przedstawiciele Zakładu omówią wdrożone standardy i narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.

 

Zapraszamy

29 września, 10.00-16.00 

30 września, 10.00-14.30

Spotkanie w całości online!

BROSZURA SPOTKANIA Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Do zobaczenia,

Justyna Jagiełło

Project Manager

 

MOVIDA #CONNECTED to najlepsze praktyki konferencyjne w formacie online!

• merytoryczne prelekcje wygłoszone przez doświadczonych ekspertów
• wyłącznie studia przypadków
• wymiana doświadczeń
• dyskusje networkingowe

Kluczowe tematy 
 • ciągła poprawa KULTURY BEZPIECZEŃSTWA
 • ERGONOMIA PRACY – najlepsze rozwiązania
 • rozwiązania TECHNICZNE wspierające obszar BHP
 • DZIAŁANIA PROZDROWOTNE w zakładzie produkcyjnym
Atuty spotkania 

MOVIDA#CONNECTED NOWOCZESNE BHP nosi wszelkie, tak wysoko cenione przez Uczestników, cechy masterclass: zarówno prelegenci, jak i uczestnicy to praktycy o znaczącym doświadczeniu, a w meritum klasy master wpleciony został czas na wymianę doświadczeń, interaktywne dyskusje i skuteczny networking.

Profil uczestników 

Spotkanie kierujemy do:

 • Dyrektorów i Kierowników Działów BHP
 • Dyrektorów i Kierowników Magazynów oraz Centrów Dystrybucyjnych i Logistycznych
 • Menadżerów HSE
 • Pełnomocników ds. QHSE
 • Głównych Specjalistów ds. BHP
 • innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
Prelegenci 
Łukasz Adadyński
Kierownik ds. Bezpieczeństwa i Środowiska Pracy, Grupa Żywiec S.A.
Karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku. Z BHP związany jest od 2013 roku. W P&G Gillette pracował jako Inżynier HSE/HSE Manager Deputy. W 2018 dołączył do Solvay Poland jako HSE Manager/ Zastępca Dyrektora Zakładu. Od lutego 2020 objął obowiązki Kierownika ds. Bezpieczeństwa i Środowiska Pracy w Grupie Żywiec. Odpowiada za bezpieczeństwo w 6 browarach, biurze głównym oraz dziale sprzedaży. Ukończył Politechnikę Łódzką na kierunku Zarządzanie i Inżynieria produkcji, a także podyplomowe studia w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Anna Biskup
Kierownik Personalny na Polskę, Ardagh Glass S.A.
Prawnik z wykształcenia, HR-owiec z zamiłowania. Od 10 lat związana z Ardagh Glass, gdzie zaczynając od pracy asystenta HR poznała obszar zarządzania zasobami ludzkimi od samej podszewki po korporacyjne standardy globalnej organizacji. Wspiera organizację w wykorzystywaniu potencjału drzemiącego w Pracownikach – najważniejszym zasobie tej firmy – poprzez budowanie kultury współpracy opartej o zaufanie i szacunek oraz oddawanie odpowiedzialności i poczucia sprawczości w ręce ludzi. Wierzy w siłę empatycznej komunikacji jako klucza do budowania partnerskich i wartościowych relacji zarówno w życiu osobistym, jak i w biznesie:)
Andrzej Brzozowski
Wspólnik, HASPE Sp.j.
Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Politechniki Warszawskiej studiów podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Z bezpieczeństwem pożarowym i higieną pracy związany od 14 lat. Oficer Państwowej Straży Pożarnej z 14 letnim doświadczeniem. Wspólnik spółki jawnej HASPE zajmującą się kompleksową obsługą firm pod względem bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Siedziba firmy znajduje się w Trójmieście, lecz zasięgiem prac obejmuje cały kraj. W kwestii bezpieczeństwa magazynów specjalizuje się w projektowaniu layoutów komunikacji na terenie firm oraz doradztwie związanym z aspektami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Piotr Ignasiak
Dyrektor Operacyjny na Polskę, Ardagh Glass S.A.
Od blisko 20 lat związany jest z hutami szkła Grupy Ardagh. Swoją karierę w spółce rozpoczął jako IT Manager, następnie podjął wyzwanie budowania kultury LEAN w polskich oddziałach firmy. Na przestrzeni lat, już w roli dyrektora gostyńskiego zakładu, a później dyrektora operacyjnego, rozwijał ją z sukcesem, dzięki czemu stała się kluczowym elementem tożsamości biznesowej Ardagh Glass. Jak sam o sobie mówi – lubi tworzyć i budować. Pod jego sterami, w ramach inwestycji wartych blisko 100 mln Euro, polskie zakłady spółki wybudowały 3 nowe piece szklarskie wraz z nowoczesną infrastrukturą technologiczną na miarę XXI wieku.
Sylwia Janowska
Specjalista ds. BHP, Schenker Sp. z o.o.
Wraz z pozostałymi członkami zespołu, odpowiedzialna za zarządzanie BHP w strukturze rozproszonej i zapewnienie zgodności z obowiązującymi wymaganymi prawnymi. Od 6 lat związana z branżą kurierską i logistyczną. Absolwentka pedagogicznych studiów magisterskich o specjalizacji „Doradztwo zawodowe, Bezpieczeństwo i higiena pracy”.
Krzysztof Kluczewski
Kierownik ds. BHP i Ochrony Środowiska, Sanhua Aweco Polska Appliance Sp. z o.o. Sp. K.
Absolwent Studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy”; Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Od 20 lat związany z firmami branży produkcyjnej. W służbie BHP od 9 lat. Odpowiedzialny m.in. za wdrażanie i utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie normy ISO 14001. Auditor wiodący systemów zarządzania BHP wg PN-N-18001 / BS OHSAS 18001. Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania w odniesieniu do norm OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001. Jego głównym celem zawodowym jest zwiększanie poziomu kultury bezpieczeństwa w firmie.
Magdalena Kubiak
Kierownik Działu Bezpieczeństwa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony Mienia, Manager SSE, Mondelez Polska Production Sp. z o. o.
W Mondelez Polska Production Sp. z o.o. pracuje od 18 lat. Jest ekspertem w zarządzaniu pracą kontrahentów, zarządzaniu pracami z użyciem środków niebezpiecznych i prowadzeniu projektów oszczędnościowych. Zajmowała się wdrożeniem Playbooka LOTO. Prywatnie pływa i zwiedza małe wyspy, interesuje się nauką języków obcych.
Paweł Rudo
Wspólnik, HASPE Sp.j.
Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Politechniki Warszawskiej studiów podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Z bezpieczeństwem pożarowym i higieną pracy związany od 14 lat. Oficer Państwowej Straży Pożarnej od ponad 10 lat w czynnej służbie. Wspólnik spółki jawnej HASPE. W obszarze bezpieczeństwa magazynów specjalizuje się w doradztwie i nadzorze bezpieczeństwie pożarowego tych obiektów. W obszarze działania i obsługi firmy znajdują się centra logistyczne, firmy z dużymi magazynami oraz hale produkcyjne. Obszar działania również edukacja pracowników pod kątem prawidłowości zachowań przy wystąpieniu pożarów i konieczności ewakuacji.
Krzysztof Wojtanek
Kierownik ds. BHP, Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzinie BHP oraz zarządzania zespołem min. w Carrefour Polska i Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja sp. z o. o. Obecnie odpowiada min. za organizację Dni bezpieczeństwa (SHE Day) w organizacji, program Jeżdżę bezpiecznie dla użytkowników samochodów służbowych i pulowych oraz szeroko rozumianą prewencję i poprawę kultury bezpieczeństwa w pionie sprzedaży, serwisu technicznego klienta i pracowników biurowych.
Partnerzy 

PARTNERZY MEDIALNI:

           
                 

 

Warunki uczestnictwa 

POTWIERDZENIE i WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Po otrzymaniu wypełnionego formularza opiekun Klienta z ramienia MOVIDA prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę. Trzy dni przed terminem rozpoczęcia masterclass, otrzymają Państwo indywidualny kod dostępu i link do spotkania on-line.
 • Na dwa dni przed rozpoczęciem spotkania można wyznaczyć zastępstwo. Należy wówczas niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 7 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • MOVIDA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • MOVIDA oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1200zł + 23% VAT

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Marcin Horodelski

Head of KAM Group
mhorodelski[at]movida.com.pl
tel.: +48 22 403 84 66

 

Nasi partnerzy: