BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZEJ LINII FRONTU

Kategoria: 
Logistyka - Dystrybucja - Magazyn
Szanowni Państwo 

Sytuacja, w której się znajdujemy spowodowała, iż bezpieczeństwo nasze i naszych pracowników stało się jeszcze ważniejsze niż dotychczas i wiele działań koncentrujemy właśnie na nim.

Jak prawidłowo zidentyfikować źródła zagrożenia? Jak odpowiednio wykonać ocenę ryzyka? Jakie procedury w zakresie działań operacyjnych i profilaktycznych wdrożyć? Na te, oraz wiele innych pytań  odpowiedzą nasi prelegenci-praktycy.

BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZEJ LINII FRONTU” to wyjątkowe spotkanie, podczas którego eksperci podzielą się z Państwem doświadczeniami związanymi z wdrażaniem nowych procedur bezpieczeństwa w swoich zakładach.

Zaplanowaliśmy także dla Państwa wyjątkową wirtualną wizytę w Centrum Logistycznym Amazon w Pawlikowicach pod Łodzią

 

Przedstawiciele CD omówią wdrożone standardy i zaawansowane narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie, w którym zatrudnionych jest około 1000 pracowników.

Zapraszamy 29 i 30 czerwca w godzinach 11.00-14.00! Spotkanie w całości online!

Do zobaczenia,

Katarzyna Dutkalska

Senior Project Manager

Justyna Jagiełło

Project Manager

 

BROSZURA SPOTKANIA DO POBRANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

MOVIDA#CONNECTED BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZEJ LINII FRONTU nosi wszelkie, tak wysoko cenione przez Uczestników, cechy masterclass: zarówno prelegenci, jak i uczestnicy to praktycy o znaczącym doświadczeniu, a w meritum klasy master wpleciony został czas na wymianę doświadczeń, interaktywne dyskusje i skuteczny networking.

Unikatowa formuła spotkania obejmuje wirtualne techniczne zwiedzanie zakładu.
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy film, w którym praktycy BHP zaprezentują wdrożone rozwiązania ochrony pracowników i przedstawią szczegółowe informacje merytoryczne, tak jak to miało miejsce podczas spotkań stacjonarnych. Podczas wspólnego zwiedzania będzie możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym, jak również analizy poszczególnych elementów filmu.

Kluczowe tematy 

Wiodące tematy:

 • identyfikacja źródeł zagrożenia
 • ocena ryzyka dla SARS-Cov-2 dla typowych aktywności w przemyśle
 • dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania COVID-19
 • organizacja pracy w dobie zagrożenia epidemiologicznego  
 • planowane działania na przyszłość
Atuty spotkania 

MOVIDA #CONNECTED to najlepsze praktyki konferencyjne w formacie online!

 • merytoryczne prelekcje wygłoszone przez doświadczonych ekspertów
 • wyłącznie studia przypadków
 • wymiana doświadczeń
 • dyskusje networkingowe
Profil uczestników 

Spotkanie kierujemy do:

 • Dyrektorów i Kierowników Działów BHP
 • Dyrektorów i Kierowników Magazynów oraz Centrów Dystrybucyjnych i Logistycznych
 • Menadżerów HSE
 • Pełnomocników ds. QHSE
 • Głównych Specjalistów ds. BHP
 • innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
Prelegenci 
Michał Kamiński
Starszy Specjalista ds. BHP, Dell Products Sp. z o.o.
W marcu 2020, podczas Health&Safety Excellence, wygłosił bardzo wysoko ocenioną prelekcję z zakresu zapobiegania zagrożeniu epidemicznemu w zakładzie. Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa, Higieny Pracy na Politechnice Łódzkiej. Od 2014 zatrudniony w fabryce Dell w Łodzi na stanowisku starszego specjalisty ds. BHP. Audytor wewnętrzny ZSZ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001 i ISO 50001. W pracy odpowiedzialny między innymi za bezpieczeństwo transportu wewnątrzzakładowego, ocenę ryzyka zawodowego i bezpieczeństwo pożarowe.
Piotr Kończal
Safety and Antifire Coordinator, Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
Michał Nalewajko
CEE WHS Program Manager, Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.
Michał Nalewajko ukończył studia na Politechnice Łódzkiej na kierunku Inżynieria Środowiska oraz studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Zarządzania Produkcją. Swoją karierę zawodową zaczął w Procter & Gamble w łódzkiej fabryce maszynek do golenia Gillette, gdzie objął pozycję inżyniera ds. BHP, a następnie Kierownika ds. BHP i Ochrony Środowiska. Poza obowiązkami związanymi z wdrażaniem i utrzymaniem korporacyjnego programu bezpieczeństwa, zajmował się również szkoleniami i kwalifikacją pracowników działów bezpieczeństwa w innych fabrykach P&G w Europie i na Bliskim Wschodzie, a także współprowadzeniem audytów bezpieczeństwa w regionie. W 2018 r. objął stanowisko Kierownika ds. Bezpieczeństwa w Grupie Żywiec (część koncernu Heineken), gdzie odpowiadał za bezpieczeństwo w sześciu browarach w Polsce, a także w biurze głównym w Warszawie i dziale sprzedaży w całej Polsce. Pod koniec 2019r. dołączył do zespołu Amazon i objął stanowisko Workplace Health & Safety Program Managera dla Europy Centalnej i Wschodniej. W obecnej roli odpowiada za wsparcie dla działów BHP w centrach logistycznych Amazon w Polsce, Czechach i Słowacji oraz implementację korporacyjnego programu bezpieczeństwa, standaryzację i audyty bezpieczeństwa.
Paweł Szczepański
Prezes Zarządu, QES CONSULTING Sp. z o.o. Sp.k.
Ceniony Ekspert obszaru BHP – średnia ocen poprzednich wystąpień 5,5 w skali 1-6 . Doświadczony menadżer i pełnomocnik ZSZ, praktyk w zakresie wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy według standardów: OHSAS 18001:2007 PN-N 18001:2004, ISRS; SCC; ISO 14001:2004. Autor licznych publikacji w Polsce i na Ukrainie. Współautor dwóch książek branżowych odnoszących się do systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy. Doświadczenie w zarządzaniu obszarem bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa procesowego chemicznego w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym (12 lat). Jako Szef Pionu odpowiedzialnego za HSEQ w kilku fabrykach. Audytor wiodący w jednostce certyfikacyjnej DNV GL oraz trener, wykładowca systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy. Ponad 15 letnie doświadczenie w audytowaniu systemów zarządzania oraz obserwacji procesu pracy. Międzynarodowy ekspert ds. systemów zarządzania bezpieczeństwem w przemyśle górniczym. Jako „international senior ekspert” uczestniczył reprezentując komisję UE w projektach UE restrukturyzacji przemysłu górniczego na Ukrainie. Wiceprezes Oddziału Małopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP. Członek Rady Konsultacyjnej czasopisma „Atest” oraz Kapituły Nagrody Złotych Szelek. Członek Rady konsultacyjnej czasopisma „Praca i Zdrowie.” Wykładowca Akademii Górniczo – Hutnicznej. Współtwórca metod oceny kultury bezpieczeństwa w organizacjach. Ponad 10 lat doświadczenia w budowaniu kultury bezpiecznych zachowań w organizacjach. Obecnie organizacja, którą zarządza, obsługuje ponad 500 klientów w Polsce i Europie Zachodniej.
Partnerzy 

PARTNER:

 

 

Amazon działa w Polsce od 2014 r. Od tego czasu uruchomił w kraju 7 Centrów logistycznych – w Poznaniu, Kołbaskowie pod Szczecinem, Sosnowcu, Pawlikowicach pod Łodzią, Okmianach i dwa we Wrocławiu. W 2020 r. firma planuje otwarcie Centrum Logistyki e-commerce w Gliwicach. Amazon posiada także w Polsce biuro korporacyjne i oddział Amazon Web Serwices w Warszawie oraz Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku. Do tej pory Amazon w Polsce stworzył ponad 16 000 stałych miejsc pracy.

Centrum w Pawlikowicach pod Łodzią zostało otwarte w 2019 roku. To pierwszy w Polsce i Europie wysoce specjalistyczny budynek Amazon, odpowiedzialny za dystrybucję płynów i aerozoli, w szczególności artykułów użytkowych, tj. jak chemia gospodarcza i środki czystości.

Kluczowe fakty dotyczące centrum w Pawlikowicach to:

 • budowę obiektu zrealizowano w 10 miesięcy
 • powierzchnia użytkowa obiektu to ponad 45 000 m2
 • całkowita powierzchnia działek: 186 000 m2
 • estymowana liczba pracowników w rok od otwarcia: 1 000 osób
 • na inwestycję przypada 312 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 58 dla ciężarowych, 14 miejsc dla autobusów, wiata na 80 rowerów, 8 miejsc parkingowych dla motocykli
 • w Centrum nie znajdzie się żadnej tradycyjnej żarówki, 100% wykonania w technologii LED; jakkolwiek pracownicy przede wszystkim pracują przy świetle dziennym - 12,5% powierzchni dachu pokrywają świetliki

PROGRAM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

Amazon w swoich centrach logistycznych na całym świecie wdraża autorski program GEMS – Global Environment Health and Safety Management System. Wizją GEMS jest stworzenie globalnych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, które pozwolą, aby przyspieszyć rozwój organizacji, jednocześnie chroniąc ludzi, mienie i środowisko. System zarządzania GEMS został opracowany i utrzymany w oparciu o normę ISO 45001. Jego wymagania nie mają na celu zastąpienia jakichkolwiek obowiązujących wymagań prawnych, a w przypadku konfliktu z którymkolwiek z nich, pierwszeństwo mają zawsze bardziej rygorystyczne wymagania.
W ramach programu GEMS każde z centrów logistycznych Amazon na świecie wdraża lokalne procedury i standardy, a także stosuje zaawansowane narzędzia pozwalające na bieżącą kontrolę bezpieczeństwa, od codziennych audytów na stanowiskach pracy, poprzez audyty ergonomiczne do corocznych audytów zgodności z wymaganiami prawnymi i audytów programu bezpieczeństwa.

Warunki uczestnictwa 

POTWIERDZENIE i WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Po otrzymaniu wypełnionego on-line formularza prześlemy Pani/Panu potwierdzenie uczestnictwa oraz fakturę. Trzy dni przed terminem rozpoczęcia masterclass, wyślemy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do spotkania.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 7 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian. w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.

KOSZT UCZESTNICTWA wynosi 1200 zł +23%VAT

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub elektronicznie używając przycisku ZGŁOŚ UCZESTNICTWO.

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Alicja Mrozowicz

Senior Key Account Manager
amrozowicz[at]movida.com.pl
tel. +48 22 696 74 82

 

Nasi partnerzy: