GREEN FACTORY ONLINE

Kategoria: 
BHP - Środowisko - Odpady
Szanowni Państwo 

Działania proekologiczne stają się coraz istotniejszym elementem zarządzania zakładem produkcyjnym. Wynika to nie tylko z  przepisów prawa obowiązującego       w tym obszarze, ale także z coraz większej świadomości ekologicznej                           i odpowiedzialności z tym związanej.

Zapraszamy 22 i 23 czerwca na spotkanie online, w godzinach 10.00-14.00. 

Podczas spotkania skupimy się na zagadnieniach związanych z gospodarowaniem odpadami.

Wypracowane przez lata, klasyczne podejście do gospodarki odpadami przestało wystarczać. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest pewnego rodzaju wyjściem        z impasu, który w niektórych obszarach już występuje, a w innych dziedzinach            z pewnością niebawem się pojawi. O dobrych praktykach w tym obszarze porozmawiamy z naszymi ekspertami.

Omówimy kluczowe aspekty, o których należy pamiętać, aby fakt wytwarzania odpadów w firmie nie stał się źródłem problemów. Wraz z ekspertami omówimy najlepsze praktyki i przeanalizujemy drogę do zero waste.

W przypadku pytań jestem dostępna pod adresem jjagiello[at]movida.com.pl lub numerem telefonu 507 134 678.

 

BROSZURA SPOTKANIA DO POBRANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Do zobaczenia!

Justyna Jagiełło

Project Manager

 

MOVIDA #connected to najlepsze praktyki konferencyjne w formacie online!

 • merytoryczne prelekcje wygłoszone przez doświadczonych ekspertów
 • wyłącznie studia przypadków
 • wymiana doświadczeń
 • dyskusje networkingowe
 • pokoje tematyczne
Kluczowe tematy 
 • Zero Waste – droga do „zera”;
 • gospodarka o obiegu zamkniętym – dobre praktyki;
 • biuro zero waste;
 • bioróżnorodność w zakładzie produkcyjnym;
 • odzyskiwanie wody;
 • gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakładzie produkcyjnym;
 • dobre praktyki CRS
 • zaangażowanie pracowników i dostawców w ideę Zero Waste;
 • projektowanie dla recyclingu
Atuty spotkania 

MOVIDA#connected GREEN FACTORY EXCELLENCE nosi wszelkie, tak wysoko cenione przez Uczestników, cechy masterclass: zarówno prelegenci, jak i uczestnicy to praktycy o znaczącym doświadczeniu, a w meritum klasy master wpleciony został czas na wymianę doświadczeń, interaktywne dyskusje i skuteczny networking.

Prelegenci 
Grzegorz Bobek
Inżynier Projektów Środowiskowych, Żywiec Zdrój S.A. (grupa Danone)
Menadżer Środowiska w Żywiec Zdrój. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu obszarem ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w przemyśle w oparciu o międzynarodowe normy ISO oraz standardy korporacyjne. Jednym z ważniejszych programów realizowanych w ostatnich latach jest środowiskowa strategia „Nature” Żywiec Zdrój ukierunkowana na obszary zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi (Circular Water), redukcję „śladu węglowego” i dążenia do neutralności klimatycznej (Circular Carbon) oraz zrównoważonych opakowań i gospodarowania nimi (Circular Packaging).
Anna Hiszpańska-Małek
Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska i CSR, Kosmepol Sp. z o.o. (L’Oréal Warsaw Plant) Polska
Absolwentka Biotechnologii na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych „Chemia kosmetyczna” Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat zajmuje się ochroną środowiska i społeczną odpowiedzialnością biznesu w fabryce L’Oréal Warsaw Plant. Pasjonatka edukacji ekologicznej dla młodszych i starszych.
Marta Krawczyk
Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Od 7 lat związana z Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań SA, wcześniej pracowała w NFOŚiGW i administracji publicznej. Specjalistka od ecodesignu opakowań i przydatności do recyklingu. Trenerka i edukatorka w zakresie segregacji i gospodarki odpadami opakowaniowymi, audytorka zakładów recyklingu. Koordynatorka projektów edukacyjnych, CSR i doradczych. Absolwentka ochrony środowiska na UAM w Poznaniu i studiów podyplomowych Total Design Management w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Instytucie Wzornictwa Przemysłowego.
Adriana Sokołowska
Health, Safety, Security & Enviromental Manager, Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.
Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Studiów podyplomowych z zakresu BHP. Audytor wewnętrzny systemów ZSZ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 oraz Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej. Pasjonat zagadnień bezpieczeństwa. Aktywnie promuję kulturę bezpieczeństwa i zdrowia poprzez filmy instruktażowe, szkolenia, wizualizacje i prezentacje. Pracowała w międzynarodowym środowisku w przemyśle ciężkim oraz w branży budowlanej i FMCG.
Warunki uczestnictwa 

POTWIERDZENIE i WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Po otrzymaniu wypełnionego on-line formularza prześlemy Pani/Panu potwierdzenie uczestnictwa oraz fakturę. Trzy dni przed terminem rozpoczęcia masterclass, wyślemy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do spotkania.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 7 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian. w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania spotkania koszty uczestnictwa zostaną zwrócone lub zaproponowany zostanie udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.

KOSZT UCZESTNICTWA wynosi 1200 zł +23%VAT

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub elektronicznie używając przycisku ZGŁOŚ UCZESTNICTWO.

Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Małgorzata Jasik

Key Account Manager
mjasik[at]movida.com.pl
tel.: (+48 22) 403 84 66

Maciej Pietruczuk

Senior Key Account Manager
mpietruczuk[at]movida.com.pl
tel. +48 22 403 84 66

 

Nasi partnerzy: