Inspiracje

Udostępniamy Państwu opracowania powstałe na podstawie wiedzy i studiów przypadków – są to cenne inspiracje płynące z doświadczenia zawodowego współpracujących z nami wybitnych Prelegentów. Celem „INSPIRACJI Z WYDARZEŃ” jest krzewienie wiedzy czerpanej od najwyższej klasy ekspertów poprzez upowszechnianie ich doświadczeń i wiedzy.

Tytuł Autor Kategoria Do pobrania Wydarzenie
ŚWIADOMA I BEZPIECZNA OBSŁUGA SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH I INSTALACJI GAŚNICZYCH
Marcin Leśniak
BHP - Środowisko - Odpady
FORUM NOWOCZESNE BHP, wrzesień 2015
Przenośne przyrządy czy instalowane na stałe systemy monitorowania stanu maszyn
Andrzej Skrzypkowski
Produkcja - Utrzymanie ruchu
Forum Służb Utrzymania Ruchu, październik 2014
Projektowanie i wdrażanie systemów bezpieczeństwa uwzględniających bieżące potrzeby systemów nadzoru stanu technicznego - kryteria wyboru i kluczowe aspekty
dr inż. Ryszard Nowicki
Produkcja - Utrzymanie ruchu
Bezpieczeństwo w produkcji i utrzymaniu ruchu, grudzień 2015
Utrzymanie ruchu za pomocą narzędzia Equipment Care
Robert Rajkowski
Produkcja - Utrzymanie ruchu
Forum Służb Utrzymania Ruchu, październik 2015
Zaangażowanie kierownictwa w procesy produkcji i standaryzacji
Zdzisław Konior, Dawid Kijanka
Jakość
FORUM JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE. Kluczowe elementy JAKOŚCI w praktyce,maj 2015
Raport początkowy – nowy obowiązek operatora instalacji posiadającej pozwolenie zintegrowane
Joanna Kwaśny – Krajewska
BHP - Środowisko - Odpady
ZARZĄDZANIE OBSZAREM OCHRONY ŚRODOWISKA, wrzesień 2014
Wydanie nagród i usługi agencji-odliczenie VAT
Radosław Maćkowski
Farmacja
Pharma Podatki, luty 2015
Pełna diagnostyka łożysk tocznych - pomiary drgań skazane na porażkę
Andrzej Skrzypkowski
Produkcja - Utrzymanie ruchu
Forum Służb Utrzymania Ruchu, październik 2014
Wybrane działania programu „Zero Wypadków” w Philips Lighting Poland S.A. Oddział w Pabianicach
Elżbieta Kutyba
BHP - Środowisko - Odpady
NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OBSZAREM BHP, wrzesień 2014
Dystrybucja leków na rynku Europy Środkowej - coraz większe wyzwanie - PMR case
Monika Stefańczyk
Farmacja
Dystrybucja i logistyka w farmacji, wrzesień 2014

Strony

Nasi partnerzy: