FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI FMCG, kwiecień 2018

Kategoria: 
Jakość
Szanowni Państwo 

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na V FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI FMCG, które odbędzie się w Poznaniu w dniach 10-11-12 kwietnia 2018 roku.

W programie FORUM poruszymy istotne kwestie związane z dynamiką współczesnego rynku FMCG, jak i zmianami legislacyjnymi. Skupimy się na tematyce skutecznego /szczelnego/ SYSTEMU JAKOŚCI i procesach jego CIĄGŁEGO DOSKONALENIA oraz ściśle z tym powiązanym budowaniu świadomości i zaangażowania pracowników w zakresie jakości i BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU.

Omówimy praktycznie nadchodzące ZMIANY W SYSTEMACH CERTYFIKACJI oraz regulacjach prawnych.

Bogaty merytorycznie program obejmuje także część praktyczną - zaprosimy do zapoznania się z procesami jakości w Browarze.

Podczas Quality Session Uczestnicy obejrzą niezawodne rozwiązania wdrożone w zarządzaniu jakością. Istotną informacją jest, że zwiedzanie poprowadzą praktycy, którzy odpowiedzą na pytania i przedstawią szczegółowe informacje merytoryczne.

Nasze wieloletnie doświadczenie wskazuje, iż udział w Forum jest doskonałą okazją do nawiązania wielu nowych biznesowych kontaktów i wymiany doświadczeń, czemu dodatkowo sprzyjać będą wspólne kolacje z elementami networkingu.

W przypadku pytań jestem do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 22 402 64 66 lub adresem kdutkalska[at]movida.com.pl.

Serdecznie zapraszamy,

Katarzyna Dutkalska
Project Manager
Izabella Kiriczok
Prezes

 

Kluczowe tematy 
 • zintegrowany System ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
 • programy, plany i metody WSPIERAJĄCE ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU
 • wykorzystanie ISO/IEC 27001 DO WDROŻENIA WYMAGAŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 • zastosowanie NARZĘDZI LEAN w zarządzaniu jakością
 • praktyczne wskazówki w zakresie współpracy z dostawcami:
 • AUDYTOWANIE DOSTAWCÓW; ZARZADZANIE PRODUKCJĄ NA ZEWNĄTRZ
 • WSPÓŁPRACA działu produkcji z działem jakości
 • NOWATORSKIE zastosowanie podejścia USER EXPERIENCE w systemowym zarządzaniu jakością
 • NADCHODZĄCE ZMIANY w systemach certyfikacji FSSC 22000, ISO 22000, BRC I IFS
 • FOOD FRAUD - aspekty prawne i praktyczne
 • PRZEGLĄD WYMAGAŃ PRAWNYCH dla żywności, kosmetyków, chemii gospodarczej oraz opakowań
 • praktyczna realizacja BADAŃ OPAKOWAŃ
 • SUROWCE „SUSTAINABLE”
 • aktualny stan prawny w zakresie GMO W UNII EUROPEJSKIEJ I POLSCE
 • jakość w KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ
Atuty spotkania 

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI FMCG to:

 • wybitni profesjonaliści klasy MASTER
 • SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA i inspiracje z rynku
 • liczne STUDIA PRZYPADKÓW
 • KOMPLEKSOWE UJĘCIE ważnych tematów w zarządzaniu jakością
 • Standardy jakości/REGULACJE PRAWNE
 • doskonała PLATFORMA WYMIANY WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ
 • ciekawe i owocne DYSKUSJE w gronie ekspertów
Profil uczestników 

Na FORUM spotkają Państwo:

 • Dyrektorów i Kierowników ds. Jakości
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Zapewnienia Jakości
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Kontroli Jakości
 • Pełnomocników Zarządu ds. Jakości
 • Pełnomocników ds. Systemów Zarządzania Jakością
 • Audytorów
 • Dyrektorów i Kierowników ds. Produkcji
 • Quality Managers
 • Quality Assurance Managers
 • QHSE Managers
 • Głównych Specjalistów/Specjalistów ds. Jakości i Bezpieczeństwa Żywności
 • Głównych Specjalistów/Specjalistów ds. Zapewnienia Jakości
 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad systemami zarządzania i zapewnienia jakości w firmie
Prelegenci 
Adam Fotek
Ekspert ds. Badań, J.S. Hamilton Poland S.A.
Specjalizacja w dziedzinie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań do żywności. Autor i współautor publikacji oraz wdrożeń metod badań materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Trener i doradca w zakresie materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. W latach 2005-2013 pracownik Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań
Anna Frydrych
Kierownik ds. Naukowych i Legislacyjnych, Orkla Care S.A.
W ramach obowiązków odpowiada za monitorowanie prac legislacyjnych na poziomie krajowym i międzynarodowym, nadzoruje dokumentację produktu, odpowiada za bezpieczeństwo i badania skuteczności, wspiera dział marketingu w zakresie merytorycznej poprawności tekstów marketingowych. Aktywny ekspert Grup Roboczych Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, wyróżniona nagrodą Związkowca Roku przez Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego za działania dla dobra i integracji branży kosmetycznej. Z branżą kosmetyczną związana od ponad 10 lat. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Studiów Podyplomowych Chemii Kosmetycznej Politechniki Warszawskiej oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Mikrobiologii na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni wykładowca Studiów Podyplomowych Chemii Kosmetycznej Politechniki Warszawskiej oraz w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Uczestniczka polskich i zagranicznych kursów z zakresu oceny bezpieczeństwa i toksykologii organizowanych przez EUROTOX oraz German Society for Scientific and Applied Cosmetics we współpracy z German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association.
Małgorzata Koniuszy
Szef Zapewnienia Jakości w Firmie Farm Frites Poland S.A.
Swoją karierę zawodową i zdobywanie doświadczeń rozpoczęła kilkanaście lat temu, pracując dla jednego z największych potentatów branży łososiowej, firmy Marine Harvest, gdzie przez lata pracowała na stanowisku Szefa Jakości, pełniąc nadzór nad kontrolą produktu i utrzymaniem Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością. Od 2012 roku związana z firma FFP, gdzie jest odpowiedzialna min. za Zintegrowane Systemy Zarządzania Firmą (ISO 22000,BRC, FSSC 22000, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 31000, ISO 27001) oraz wymagania klientów, takie jak: SQMS dla McD’s, Nestle, Tesco, Smeta, Ikea Iway, certyfikowany Menadżer ds. ryzyka i trener wewnętrzny. Swoją wiedzę zdobywała min. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Politechnice Łódzkiej. Jej pasją jest sport i gotowanie.
Dorota Latus-Ziętkiewicz
Dyrektor ds. Systemów Jakości, Bezpieczeństwa i Środowiska, Kompania Piwowarska S.A.
Absolwentka Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu, Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego z zakresu Zarządzania Jakością. Pierwsze lata pracy – Wydział Fermentacji (AR Poznań). Doktor Nauk Rolniczych w zakresie Technologii Żywności i Żywienia. W Lech Browary Wielkopolski od 1995 roku. Praca w browarze na stanowiskach: Specjalista w dziale badań i rozwoju, Specjalista ds. Technologii w Dziale Inwestycji, Kierownik Działu ds. Zapewnienia Jakości. 2002 – 2006 - Menadżer ds. Zapewnienia Jakości w Kompanii Piwowarskiej (3 browary). Od 2006 r. - Dyrektor ds. Systemów Jakości, Bezpieczeństwa i Środowiska w Kompanii Piwowarskiej (3 Browary, Pion Łańcucha Dostaw, Sprzedaży i Działy wspierające). Główne obszary działania: szeroka współpraca ze wszystkimi browarami, pionami i zespołami KP w zakresach: opracowywania, wdrażania, rozwijania i integracji systemów zarządzania oraz standardów jakościowych. Współudział w tworzeniu i realizacji procesów Zarządzania Ryzykiem i Kryzysem (RM i CM) w KP oraz koordynowanie procesu RM w Produkcji KP. Zarządzanie procesem reklamacji produktu w KP. Koordynacja wycofywań produktu z rynku. Koordynowanie prac Forum Laboratoriów KP. Wsparcie techniczno-legislacyjne w obszarze jakości i bezpieczeństwa produktu. Współpraca z centralą Europejską grupy ASAHI – m.in. współudział w projektach międzynarodowych rozwijających procesy w grupie, np. RM, CM, Globalne Standardy, Systemy Zarządzania.
Beata Łęcka
Kierownik ds. Jakości w firmach Cenos Sp. z o.o. oraz Posti S.A.
Absolwentka Wydziału Stosunków Międzynarodowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki handlowe i prawne na WSNHiD w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Jakością na WSB w Poznaniu. Certyfikowany Audytor jakości oraz Pełnomocnik jakości TUV Rheinland Polska, Audytor przemysłu spożywczego na mocy certyfikatu uzyskanego w TUV SUD Polska. Wieloletni praktyk w dziedzinie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności, zdobywający doświadczenie w wielu zakładach produkcyjnych branży spożywczej na wszystkich szczeblach kariery zawodowej.
Tomasz Miazek
Szef Rozwoju Browarów, Kompania Piwowarska S.A.
Absolwent Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu. Lean Black Belt – kurs roczny zakończony pracą lean. W Kompanii Piwowarskie pełnił funkcje: Technologa, Menadżera Projektu, Kierownika: Administracji, Linii Rozlewniczej, Filtracji, Zarządzania Wiedzą. Od 7-miu lat Szef Rozwoju Browarów Kompani Piwowarskiej SA. • Podczas konferencji powiem: jak priorytety firmy są przetłumaczone na praktyki operatorów. • Chciałbym pozostawić Państwa z: Jakość to nie struktura a funkcjonalność. Jakość to spełnienie oczekiwań konsumentów z własnym zyskiem.
Krzysztof Nowak
Manager Produkcji w firmie UPM Raflatac Poland
Ponad siedem lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w działach produkcji w różnych branżach – AGD, motoryzacja, branża etykiet samoprzylepnych. Odpowiedzialny za zarządzanie zespołami od kilkudziesięciu do ponad sześciuset osób, a w szczególności za bezpieczeństwo oraz jakość i efektywność podległych pracowników. Wdrażał i rozwijał systemy pracy standaryzowanej, przepływu materiału, organizacji pracy w oparciu o narzędzia Lean i Six Sigma.
Magdalena Nowicka
Kierownik Zarządzania Jakością, LOTTE Wedel Sp. z o. o.
Jest absolwentką SGGW, Wydziału Żywienia Człowieka, Specjalizacja Ekonomika Wyżywienia Ludności, tytuł naukowy - mgr inż. Od 24 lat pracuje w obszarze jakości w Wedlu. W ciągu tych lat Wedel był częścią następujących międzynarodowych koncernów: amerykańskie PepsiCo, angielskie Cadbury, amerykański KRAFT, japońskie LOTTE, dzięki czemu poznała globalne standardy zarządzania jakością oraz najlepsze praktyki jakościowe w biznesach o różnych kulturach. Zaczynała swoją pracę na stanowisku Kontrolera Jakości, gdzie główną odpowiedzialnością było przygotowanie bazy do wdrożenia systemów zarządzania jakością w firmie, następnie jako Specjalista Jakości była odpowiedzialna za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności . Od 2008 roku jako Kierownik Jakości i równocześnie Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności lideruje i rozwija agendę jakościową biznesu.
Marta Siwiec
Konsultant, Trener, Quality Time
Absolwentka Wydziału Nauk o Żywności AR w Szczecinie, doświadczenie zdobyła w zakładach przetwórczych w takich branżach jak: przetwórstwo mięsa, produkcja mieszanek przyprawowych i środków funkcjonalnych, czy produkcja garmażeryjna oraz w branży owocowo-warzywnej w UK. Następnie w latach: 2003-2005 konsultantka ds. wdrożeń, zaprojektowała systemy jakości, w tym HACCP, ISO 9001 i BRC w ponad 30 zakładach większości branż przemysłu spożywczego. Od 2006 roku prowadzi audity strony trzeciej na zgodność ze standardami IFS oraz BRC Food, najpierw jako pracownik etatowy jednostki Bureau Veritas Certification, a od 2012 roku – po założeniu własnej firmy – jako auditor kontraktowy. Założycielka i główny konsultant firmy Quality Time, która prowadzi doradztwo prawne oraz pod kątem bezpieczeństwa zdrowotnego produktów spożywczych dla firm na terenie całej Polski. W latach 2012 – 2016 w ramach własnej działalności zrealizowała w sumie ponad 60 projektów wdrożeniowych oraz ponad 240 szkoleń w zakresie systemów jakości, jak i wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i napojów. W zakresie systemów jakości współpracuje m.in. z: Mondelez Polska, Animex Foods.
Agnieszka Skolik
Kierownik ds. Systemów Zapewnienia Jakości, Kompania Piwowarska S.A.
Absolwentka Chemii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie Zarządzania Jakością oraz Uniwersytetu Nottingham, Wielka Brytania – studia podyplomowe w zakresie browarnictwa. Od ponad 20 lat związana z Kompanią Piwowarską w różnych jej obszarach. Pracę rozpoczynała w laboratorium Tyskich Browarów Książęcych. Następnie odpowiadała za stworzenie komórki trade quality w Tychach i całej organizacji. Obecnie odpowiedzialna za wdrażanie i utrzymanie systemów jakości i bezpieczeństwa produktu w KP, w tym za monitoring jakości konsumenckiej produktów w rynku. Członek wielu interdyscyplinarnych zespołów projektowych, również międzynarodowych. Odpowiedzialna za proces zarządzania dokumentacją systemową i audytorami wewnętrznymi. Czynny audytor wewnętrzny w KP.
Hanna Szczepanik
Szef Zapewnienia Jakości w Lech Browary Wielkopolski, Kompania Piwowarska S.A.
Absolwentka Biotechnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego z zakresu Zarzadzania Jakością oraz Uniwersytetu W Nottingham, Wielka Brytania – MSC Brewing Science. Od 20 lat związana z obszarem jakości i produkcji KP. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem specjalistów, analityków jakości, pracowników produkcji i kierowników laboratoriów w międzynarodowej firmie produkcyjnej oraz w pracy operacyjnej jak i projektowej. Uczestniczyła w projektach na styku biznes/IT – planowanie, analiza biznesowa, koordynowanie prac zespołu projektowego, wdrożenie. Posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku – Business Process Expert w obszarze SAP QM w globalnym projekcie uwspólniania procesów i narzędzi biznesowych w organizacji. Współpracuje z ludźmi na różnych szczeblach organizacji, jak również w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym.
Joanna Turek
Dyrektor Działu Zapewnienia Jakości/ Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Betasoap Sp. z o.o.
Od niemal 15 lat związana z przemysłem kosmetycznym. Absolwentka m.in. studiów MBA na University of Quebec at Montreal, PLMA (Private Label Manufacturers Association) Executive Program na Universiteit Nyenrode w Holandii oraz studiów podyplomowych w zakresie wytwarzania i oceny produktów kosmetycznych w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Obecnie Dyrektor Zapewnienia Jakości i Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w firmie Betasoap, działającej w segmencie Private Label. Odpowiada m.in. za rozwój i integrację systemu jakości Betasoap z systemami jakości klientów krajowych i zagranicznych, wsparcie techniczno –legislacyjne, procesy certyfikacyjne. Audytor wewnętrzny wg standardów ISO9001, ISO22716, BRC Consumer Products, ETI Base Code, Halal, RSPO SCCS. Delegowana do pracy w grupach roboczych (m.in. Legislacyjnej, Claims, Zrównoważony Rozwój) powołanych przy Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego, największej organizacji zrzeszającej pracodawców z branży kosmetycznej w Polsce.
Agata Michalik
Quality Assurance Leader, R.Twining and Company Sp. z o.o.
Absolwentka Zarządzania i Inżynierii produkcji na Politechnice Poznańskiej ze specjalnością Zarządzanie Jakością swoją karierę w jakości rozpoczęła w Twinings w 2012 roku. Od samego początku mocno zaangażowana w budowanie świadomości jakościowej zespołów produkcyjnych, treningi i coaching jakościowy operatorów oraz liderów i kierowników produkcji. Zamodelowała i wdrożyła proces nadzoru i zarządzania produktem niezgodnym w całym supply center – od produkcji, poprzez jakość, customer service, magazyn oraz logistykę, w wyniku którego znacząco zwiększyła się skuteczność wykrywania i zamykania niezgodności. Współautorka nowatorskiego i kompleksowego systemu ważenia Radwag, monitorującego poziom przeważeń na wszystkich liniach produkcyjnych on-line, umożliwiającego osiąganie poziomu przeważeń 0.04% na wiodącej technologii. Doświadczony Audytor wewnętrzny produktu i procesów. Ostatnie największe osiągniecie związane z utrzymaniem certyfikatu BRC na poziomie AA+. Opiekun Autonomicznego zespołu Championów Jakości wbudowanego w zespół operacyjny, jak również odważna prelegentka systemów jakościowych.
Bartłomiej Jakubowski
Raw Materials Quality Team Leader, R.Twining and Company Sp. z o.o.
Absolwent Technologii Żywności i Żywienia Człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Z firmą Twinings związany od 2013 roku.
Partnerzy 

PARTNER KONFERENCJI

Kompania Piwowarska posiada wiele wdrożonych systemów. Jednym z nich jest ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM tzw. IRMS składający się z 5-ciu certyfikowanych systemów zbudowanych w oparciu o międzynarodowe normy (m.in. ISO) oraz w oparciu o własne rozwiązania. Systemy wspierane są przez wiele programów, rozbudowane standardy, praktyki itp. Do doskonalenia naszych praktyk operatorskich wykorzystujemy WEWNĘTRZNY SYSTEM „THE MANUFACTURING WAY”.
W zakresie JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU możemy pochwalić się NAJWYŻSZYMI MIEJSCAMI pośród 11 browarów w Europie należących do Grupy ASAHI

"Zdajemy sobie sprawę, że trwałość biznesu zależy od rozwoju społecznego, kondycji ekonomicznej naszego otoczenia i odpowiedzialnego gospodarowania zasobami naturalnymi, dlatego w Kompanii Piwowarskiej zintegrowaliśmy te zagadnienia w naszym nowym podejściu do zrównoważonego rozwoju, w którym pod hasłem „Postaw na piwo” wyznaczyliśmy i realizujemy 5 źródeł wzrostu:

 • rozwój biznesu i społeczności
 • odpowiedzialne spożycie
 • oszczędzanie wody
 • czyste środowisko
 • wydajne i przyjazne uprawy

Browar w Poznaniu aktywnie uczestniczy w realizacji tego podejścia do zrównoważonego rozwoju."

Lech Browary Wielkopolski to jeden z trzech browarów należących do Kompanii Piwowarskiej S.A. - NAJWIĘKSZEGO PRODUCENTA PIWA W POLSCE zarówno pod względem wolumenu jak i wartości, a także producenta najczęściej wybieranych przez konsumentów marek piwa: Żubra i Tyskiego Gronia.

W KP zatrudniamy ponad 2 500 pracowników. Od lat znajdujemy się na liście najlepszych pracodawców w Polsce.

Browar w Poznaniu to JEDEN Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH BROWARÓW W EUROPIE.

Uwarzyć tu można 8,2 milionów hektolitrów złotego napoju rocznie.

Jesteśmy dumni z naszych pracowników. Ich wiedza, pasja, umiejętności i zaangażowanie przekładają się na jakość naszego piwa i serwisu dla naszych klientów. Bardzo dużą uwagę przykładamy do bycia elastycznymi, po to aby spełnić oczekiwania konsumentów naszych piw, naszych klientów i rynku. Można powiedzieć, że jest to nasza główna inspiracja do ciągłego doskonalenia.

 

PARTNERZY MEDIALNI

   
       

 

Warunki uczestnictwa 

Warunki uczestnictwa:

 • Opłata za spotkanie obejmuje dokumentację, posiłki i napoje. Cena nie zawiera kosztów noclegu oraz parkingu.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 14 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez organizatora.
 • W każdym momencie można wyznaczyć zastępstwo. Prosimy wówczas o niezwłoczne powiadomienie organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania spotkania zwracamy koszty uczestnictwa lub proponujemy udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.

Koszt uczestnictwa zawiera:

 • merytoryczną wartość spotkania
 • transport do zakładu
 • zestawy słuchawkowe podczas zwiedzania
 • wyżywienie (przerwy kawowe, obiad) oraz dwie wspólne kolacje z grami integracyjnymi
 • materiały w formie pisemnej
 • materiały w formie elektronicznej do pobrania po spotkaniu ze STREFY KLIENTA
Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 

Alicja Mrozowicz

Senior Key Account Manager
amrozowicz[at]movida.com.pl
tel. +48 22 696 74 82
fax +48 22 626 81 38

 

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

Nasi partnerzy: