BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW – WIEDZA I WARSZTATY, listopad 2018

Kategoria: 
Jakość
Szanowni Państwo 

Serdecznie zapraszamy do udziału w masterclass BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW, które odbędzie się w dniach 27-28-29 listopada br. w Trójmieście i poświęcone bedzie badaniom żywności, kosmetyków i opakowań do kontaktu z nimi. To jedyne na rynku spotkanie w formule umożliwiającej kompleksową analizę bezpieczeństwa i jakości produktów – w wielu aspektach.

Spotkanie masterclass to nie tylko wiedza teoretyczna, niezbędna do pracy, ale też aż 3 wizyty warsztatowe w akredytowanym laboratorium J.S. HAMILTON, o reputacji jednego z najnowocześniejszych laboratoriów w Polsce.

 • 27 listopada (wtorek)

„QUALITY–LAB J.S. HAMILTON SESSION” wizyta z warsztatami w akredytowanym laboratorium BADANIA ŻYWNOŚCI I OPAKOWAŃ - identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa żywności oraz jej jakości w aspekcie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych a także badania opakowań do żywności, w tym migracji substancji
oraz
„QUALITY–LAB J.S. HAMILTON SESSION” wizyta z warsztatami w akredytowanym Laboratorium BADAŃ SENSORYCZNYCH - analiza sensoryczna stosowana w czasie oceny jakości artykułów spożywczych oraz wielu innych artykułów codziennego użytku (np. produkty chemii gospodarczej, kosmetyki itp.), a także badań jakości elementów środowiska – zanieczyszczeń powietrza i wody. Kontrola może polegać na ocenie zgodności organoleptycznych cech produktu (smak, zapach, barwa, konsystencja etc.) z charakterystyką substancji uznanej za standard

 • 29 listopada (czwartek)

„QUALITY–LAB J.S. HAMILTON SESSION” wizyta z warsztatami w akredytowanym laboratorium BADANIA KOSMETYKÓW - weryfikacja czystości mikrobiologicznej surowców oraz wyrobów gotowych oraz testy konserwacji – gwarant prawidłowego zabezpieczenia produktu kosmetycznego przed rozwojem niebezpiecznych drobnoustrojów oraz rozwojem wtórnych zakażeń w trakcie użytkowania.

Jesteśmy przekonani, że udział w spotkaniu będzie dla Państwa cennym doświadczeniem – zarówno dzięki możliwości zdobycia przydatnej wiedzy, przekazanej przez najlepszych ekspertów, jak i dzięki okazji do wymiany doświadczeń w gronie praktyków dbających o najwyższą jakość opakowań.

Gdyby mieli Państwo pytania merytoryczne, jestem do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 791 256 634 lub pod adresem poczty elektronicznej jzimolag[at]movida.com.pl.

Joanna Zimoląg
Senior Project Manager
Izabella Kiriczok
Prezes

 

Kluczowe tematy 

ATUTY SPOTKANIA:

 • inspirujące prelekcje mające na celu ułatwienie codziennej pracy
 • dogłębne poznanie procesu badania próbek
 • właściwe zabezpieczenie próbek
 • omówienie konsekwencji dla producentów niedopełnienia obowiązków
 • absolutnie niepowtarzalny autorski program
 • wizyta w akredytowanym laboratorium
 • spotkanie w gronie ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem produktów
 • praktyczne warsztaty ugruntowujące wiedzę a także wskazujące obszary, którymi warto się zająć, aby proces badań był jak najsprawniejszy
 • sprawdzone rozwiązania
 • nowe doświadczenia
 • innowacyjne technologie
 • platforma wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami - możliwość zadawania pytań osobom z takimi samymi problemami zawodowymi
 • wspólna kolacja dająca możliwość nawiązania kontaktów biznesowych
Profil uczestników 

Spotkanie dedykowane jest praktykom - w szczególności zapraszamy:

 • Koordynatorów, Kierowników, Managerów ds. rozwoju i bezpieczeństwa opakowań
 • Koordynatorów, Kierowników, Managerów i Inżynierów ds. opakowań
 • Koordynatorów, Kierowników, Managerów ds. rozwoju produktów
 • Koordynatorów, Kierowników, Managerów Działów Jakości, Zapewnienia Jakości, Utrzymania Jakości
 • Liderów projektów opakowaniowych
 • Technologów, Konstruktorów i Projektantów opakowań
 • Ekspertów ds. zarządzania projektami opakowaniowymi
 • Koordynatorów, Kierowników, Managerów ds. zakupu opakowań
 • Dostawców opakowań
 • Koordynatorów, Kierowników, Specjalistów Działu Jakości i Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków
 • Koordynatorów, Kierowników, Specjalistów ds. Bezpieczeństwa Produktowego
 • Konsultantów z zakresu surowców
 • Koordynatorów, Kierowników, Specjalistów ds. Badawczo – Rozwojowych
 • Pełnomocników ds. HACCP
 • Managerów Działów Jakości FOOD oraz NON FOOD
 • Managerów ds. Bezpieczeństwa Żywności
 • Ekspertów ds. Inżynieringu Jakościowego
 • Koordynatorów, Kierowników, Managerów Laboratoriów Przyzakładowych
Partnerzy 

Partnerzy Medialni:

   
       
       

 

Warunki uczestnictwa 

Warunki uczestnictwa:

 • Opłata za spotkanie obejmuje dokumentację, posiłki i napoje. Cena nie zawiera kosztów noclegu oraz parkingu.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 14 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez organizatora.
 • W każdym momencie można wyznaczyć zastępstwo. Prosimy wówczas o niezwłoczne powiadomienie organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania spotkania zwracamy koszty uczestnictwa lub proponujemy udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.

Koszt uczestnictwa zawiera:

 • merytoryczną wartość spotkania
 • transport do Laboratoriów
 • wyżywienie (przerwy kawowe, obiad), dwie wspólne kolacje
 • materiały w formie pisemnej
 • materiały w formie elektronicznej do pobrania po masterclass ze STREFY KLIENTA
Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 
Justyna Jagiełło
Key Account Manager
jjagiello[at]movida.com.pl
tel.: (+48 22) 403 84 66
fax: (+48 22) 626 81 38
Marcin Horodelski
Head of KAM Group
mhorodelski[at]movida.com.pl
tel.: (+48 22) 403 84 66
fax: (+48 22) 626 81 38

 

Nasi partnerzy: