Annual Registration Summit 2009, luty 2009

10 - 11 lutego 2009
Annual Registration Summit 2009, luty 2009
Kategoria: 
Farmacja

W dniach 10-11 lutego 2009 odbyła się trzecia edycja Annual Registration Summit – dorocznej konferencji adresowanej do przedstawicieli działów rejestracji firm farmaceutycznych.

Można śmiało stwierdzić, że jest to najważniejsze spotkanie osób zajmujących się szeroko pojętą rejestracją produktów leczniczych i wyrobów medycznych w Polsce, trwale już wpisane w kalendarz corocznych wydarzeń.

Tegoroczne spotkanie zgromadziło ponad 130 osób z niemal wszystkich liczących się firm farmaceutycznych. Zakres tematyczny poruszający najistotniejsze tematy nurtujące naszych Gości oraz osoby prelegentów – wybitnych ekspertów, reprezentujących przede wszystkim Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych spowodowały, że konferencja była niezwykle interesująca. Podczas ożywionych dyskusji i ścierających się opinii można było znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, jakie przed uczestnikami konferencji stawia codzienna praktyka zawodowa.

Podczas konferencji poruszono między innymi kwestie

zmiany systemowej trybu wydawania decyzji w sprawach dotyczących produktów leczniczych oraz nowe kompetencje Prezesa URPL
obszaru objęty zmianami w ramach nowelizacji Prawa Farmaceutycznego i rozporządzeń wykonawczych,
praktyki i perspektyw rejestracji w procedurach MRP i DCP, a także w procedurze narodowej w polskim urzędzie
nowych uregulowań w procedura zmian porejestracyjnych i rerejestracyjnych
badania czytelności ulotki – w praktycznych interpretacjach i wskazówkach URPL
monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych, szczególnie w świetle planowanych zmian w prawie polskim i wspólnotowym
wprowadzenia w polskim Urzędzie eCTD
perspektyw legislacji polskiej dotyczących coraz istotniejszego problemu zapobiegania fałszowania leków
nowych regulacji (orzecznictwo ETS) w zakresie importu równoległego
funkcjonowania konkurencji w sektorze farmaceutycznym w świetle orzeczenia Komisji Europejskiej z 28 listopada 2008 r.

Każda z prelekcji opierała się bardzo mocno na praktyce Urzędu, a prelegenci postarali się, by przedstawiane informacje w sposób znaczący przyczyniły się do wyjaśnienia wątpliwości słuchaczy oraz umożliwiły im nie tylko uniknięcie błędów w działaniach praktycznych, lecz także pozwoliły na przygotowanie się do nadchodzących zmian. Niezwykle wysoki poziom merytoryczny prelekcji, otwartość ekspertów na dyskusje i udzielanie przez nich wyczerpujących odpowiedzi na pytania z sali spowodowały, że oceny wystąpień są niezwykle wysokie. Zdarzały się także wystąpienia nagradzane brawami, jak na przykład prelekcja dotycząca druków informacyjnych, prowadzona przez p. Annę Wachnik-Święcicką, Kierownika Działu Oceny Druków Informacyjnych URPL.

Na liczne pytania dotyczące przyszłorocznej edycji konferencji odpowiedź może być tylko jedna – już teraz zapraszamy Państwa na Annual Registration Summit 2010, na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku – to spotkanie, na którym po prostu nie może Państwa nie być!

Powiązane opinie: 
Dobra organizacja. Ciekawe tematy. Dużo informacji w pigułce. Można się wiele dowiedzieć w czasie jednej konferencji.
Regulatory Affairs Manager, Mepha, Annual Registration Summit 2009, luty 2009
Profesjonalizm pod każdym względem.
Specjalista ds. Rejestracji Leków, Actavis Polska Sp. z o. o., Annual Registration Summit 2009, luty 2009
Profesjonalnie zorganizowana konferencja, ciekawe tematy, profesjonalni wykładowcy.
Regulatory Affairs Manager, Glenmark Pharmaceuticals, Annual Registration Summit 2009, luty 2009
Kolejne ważne spotkanie dla Działów Rejestracji. Konferencja na wysokim poziomie merytorycznym prowadzona przez osoby bezpośrednio związane z poruszanymi zagadnieniami. Najnowsze informacje z rynku przekazane przez profesjonalistów.
Specjalista ds. Rejestracji, Gambro Poland Sp. z o. o., Annual Registration Summit 2009, luty 2009

Nasi partnerzy: