Opinie uczestników naszych wydarzeń

Tego typu konferencje dają możliwość oprócz rzeczy najważniejszej jaką jest zdobycie dodatkowych informacji, doświadczeń, także pogłębienie, zwiększenie kręgu osób będących w tej samej branży – Utrzymanie Ruchu. Spotkania integracyjne dały możliwość „szerszych” rozmów, pogłębienia znajomości, porozmawiania na tematy zawodowe i nie tylko i wymiany doświadczeń.
Specjalista Ds. Energomechanicznych, Rafineria Trzebinia S.A., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Kompetentni prowadzący, miła atmosfera, sympatyczni uczestnicy. Z uwagi na fakt, że zajęcia prowadzone są w dużym tempie przy dużym nasyceniu wiadomości, spotkania integracyjne są przyjemnym sposobem odreagowania stresu.
Szef Zarządzania Operacyjnego, Fenice Poland Sp. z o.o., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Konferencja zorganizowana bardzo sprawnie. Dobry dobór tematów. Spotkania integracyjne zorganizowane w bardzo ciekawych miejscach. Wystawne oraz smaczne kolacje połączone z zabawą i ostatniego wieczora z nauką historii. Luźna atmosfera umożliwiająca nawiązanie znajomości oraz rozmowy o borykających nas problemach.
Maintenance Manager, Fuji Seal Polska Sp. z o.o., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Konferencja pozwoliła mi na uświadomienie o wielu zagadnieniach potrzebnych w mojej pracy. Spotkania integracyjne dały możliwość dyskusji o poruszanych na konferencji kwestiach.
Główny Mechanik, Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Konferencja dobrze przygotowana zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Seminarium bardzo rzeczowe, dostarczające wielu praktycznych i przydatnych informacji. Wieczory integracyjne bardzo dobrze przygotowane dały możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami a także dostarczyły dużo zabawy.
Samodzielny Pracownik Ds. Technicznych, Fenice Poland Sp. z o.o., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Wieczory integracyjne w pełni spełniły swój cel. Podczas spotkań można było nawiązać wiele kontaktów z firmami o podobnej branży, wymienić się informacjami, dokonać porównań stosowanych systemów.
Inspektor Nadzoru Działu Energetycznego, Lhoist Opolwap S.A., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Konferencja O.K. – ciekawa i dobrze zorganizowana. Trudne, ważne zagadnienia omówione profesjonalnie. Wieczory integracyjne bardzo urozmaicone.
Kierownik Oddziału Energetycznego, RAFAKO S.A., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Konferencję oceniam bardzo pozytywnie. Wieczory integracyjne dały możliwość nawiązania relacji zawodowych. Dyskusja była owocna.
Ekspert Ds. Technicznych, Fenice Poland Sp. z o.o., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Bardzo dobra organizacja, punktualność. Doskonałe dobranie tematów konferencji.
Szef Techniki Zakładowej, ICI Polska Sp. z o.o., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008
Dobra organizacja. Spotkania pozwoliły nawiązać relacje z uczestnikami oraz na wymianę doświadczeń.
Kierownik Utrzymania Ruchu, Electrolux Poland Sp. z o.o., Forum Służb Utrzymania Ruchu 2008, październik 2008

Strony

Nasi partnerzy: