BEZPIECZEŃSTWO W MAGAZYNIE I CENTRUM DYSTRYBUCYJNYM, grudzień 2018 r.

Kategoria: 
Logistyka - Dystrybucja - Magazyn
Szanowni Państwo 

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji unikatowego spotkania masterclass BEZPIECZEŃSTWO W MAGAZYNIE I CENTRUM DYSTRYBUCYJNYM, które odbędzie się w dniach 11-12-13 grudnia 2018 roku.

Na podstawie analizy case studies omówimy problematykę SKŁADOWANIA PRODUKTÓW, jak i zarządzania całą INFRASTRUKTURĄ (w tym TECHNOLOGICZNĄ) z uwzględnieniem NAJWYŻSZYCH PARAMETRÓW BEZPIECZEŃSTWA.

Wdrożone z sukcesem rozwiązania w zapewnieniu bezpieczeństwa pokażemy Państwu na żywo podczas wizyty w magazynie firmy KRAMP – wizyta poprzedzona będzie merytoryczną prelekcją.

Jesteśmy przekonani, że ożywione dyskusje z praktykami z różnych branż oraz wieczorne spotkanie w nieformalnej atmosferze pozwolą na wymianę doświadczeń oraz nawiązanie cennych kontaktów biznesowych.

Zapraszamy do uczestnictwa, inspiracji i dyskusji.

W przypadku pytań jestem do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 22 402 64 66 lub adresem kdutkalska{at}movida.com.pl.

Katarzyna Dutkalska
Project Manager
Izabella Kiriczok
Prezes

 

Kluczowe tematy 

Wiodące tematy:

 • SYSTEMY ZARZĄDZANIA bezpieczeństwem w magazynie – WDRAŻANIE, AUDYTOWANIE
 • WYMOGI PRAWNE, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE i prawidłowa ORGANIZACJA PRACY w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w magazynie
 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W MAGAZYNIE W OPARCIU O FILOZOFIĘ LEAN, TPM
 • JAK SKUTECZNIE WŁĄCZYĆ w zarządzanie bezpieczeństwem 100% ZAŁOGI
 • WPŁYW EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH NA BEZPIECZEŃSTWO pożarowe budynków/ ocena ryzyka
 • UNIKANIE ZAGROŻEŃ związanych z używaniem cieczy palnych i substancji niebezpiecznych
 • odpowiedzialności prawne za szkody wynikające z NIEPRAWIDŁOWEGO UNIERUCHOMIENIA ŁADUNKÓW
 • PRZEMYSŁ 4.0 a BEZPIECZEŃSTWO w magazynie – szanse i zagrożenia

 

Profil uczestników 

Spotkanie dedykowane jest:

 • Dyrektorom i Kierownikom Magazynów
 • Dyrektorom i Kierownikom Centrów
 • Dystrybucyjnych i Logistycznych
 • Dyrektorom i Kierownikom ds.
 • Logistyki Magazynowej
 • Dyrektorom i Kierownikom Logistyki Wewnątrzzakładowej
 • Dyrektorom i Kierownikom BHP
 • Dyrektorom ds. Inwestycji
 • Kierownikom Zespołów Magazynów
 • Regional Warehouse Managerom
Partnerzy 

Partnerzy Medialni:

 

  

 

  

 

  

 

Warunki uczestnictwa 

Warunki uczestnictwa:

 • Opłata za spotkanie obejmuje dokumentację, posiłki i napoje. Cena nie zawiera kosztów noclegu oraz parkingu.
 • W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem spotkania wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w spotkaniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udziału na 14 dni przed rozpoczęciem spotkania powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez organizatora.
 • W każdym momencie można wyznaczyć zastępstwo. Prosimy wówczas o niezwłoczne powiadomienie organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania spotkania zwracamy koszty uczestnictwa lub proponujemy udział w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.

Koszt uczestnictwa zawiera:

 • merytoryczną wartość spotkania
 • transport do Laboratoriów
 • wyżywienie (przerwy kawowe, obiad), dwie wspólne kolacje
 • materiały w formie pisemnej
 • materiały w formie elektronicznej do pobrania po masterclass ze STREFY KLIENTA
Opiekę nad Państwa zgłoszeniem sprawuje 
                                             

Jolanta Janowska     

Senior Key Account Manager
jjanowska[at]movida.com.pl   
tel. +48 22 378 47 43
fax +48 22 626 81 38

             

Grzegorz Adamiak

Key Account Manager
gadamiak[at]movida.com.pl
tel. +48 22 696 74 82
fax +48 22 626 81 38

        

Krzysztof Bargieł

Key Account Manager
kbargiel[at]movida.com.pl
tel. +48 22 696 74 82
fax +48 22 626 81 38

 

Nasi partnerzy: