WIEDZA ZE ŹRÓDEŁ

 

 

 • Konferencja wniosła wiele cennych informacji i wskazówek .

  Starszy Specjalista ds. Logistyki, VIPHARM S.A.,
  Zarządzanie Łańcuchem Dostaw w Sektorze Farmaceutycznym, marzec 2010
 • Konferencję oceniam bardzo pozytywnie. Zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. 

  Szef Biura Zarządzania Świadectwami Pochodzenia i Limitem Emisji, TAURON Polska Energia SA,
  Emisje gazów cieplarnianych, kwiecień 2010
 • Pozytywna organizacja, bardzo dobrzy prelegenci przygotowani do prowadzenia wykładów.

  Radca Prawny, ZF Polpharma,
  Nowy ład prawny w branży farmaceutycznej, czerwiec 2007r.
 • Konferencja przygotowana w sposób profesjonalny. Trafny dobór prelegentów, dobre warunki do dyskusji. Spotkanie integracyjne umożliwiło dobry kontakt pomiędzy uczestnikami. W pełni pozwoliło nawiązywać relacje zawodowe.

  Koordynator ds. Utrzymania Ruchu, EL PAK Sp. zo.o.,
  Forum Służb Utrzymania Ruchu, październik 2010
 • Znakomity dobór zagadnień , wysoka wiedza prelegentów, przedstawiana w ciekawy sposób zagwarantowała, że uczestnicy konferencji na pewno znacznie poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą logistyki w farmacji.

  Specjalista Koordynator, ZF Unia Spółdzielnia Pracy,
  Zarządzanie Łańcuchem Dostaw w Sektorze Farmaceutycznym, marzec 2010
 • Kompetencja, wiedza i profesjonalizm osób prowadzących. Możliwość dyskusji, wymiany poglądów z prelegentami oraz uczestnikami.

  Kierownik Zakładu, ZPC Mieszko,
  Efektywne zarządzanie zespołem pracowników w ciągłym i zmianowym systemie pracy, październik 2009
 • Konferencja bardzo udana. Prelegenci w swych prezentacjach pokazali wiedzę i profesjonalizm. Wiedzę zdobytą wykorzystam w kontaktach z klientami.

  Kierownik Działu Handlu, Firma Bracia Urbanek,
  Optymalizacja kosztów logistyki w obrocie dóbr szybkozbywalnych, maj 2009
 • Bardzo ciekawe i bieżące tematy przekazane nam przez fachowców w swojej dziedzinie. Jak co roku mogłam poszerzyć swoją wiedzę.

  Kierownik ds. Rejestracji, Astellas Pharma Sp.z o.o.,
  Annual Registration Summit 2011
 • Program konferencji dobry, ciekawe tematy poruszane na konferencji. Bardzo dobra organizacja. Spotkanie integracyjne dało możliwości nawiązania relacji między uczestnikami i oczywiście była dyskusja na ten temat.

  Technolog, Philips Lighting Bielsko,
  Optymalna produkcja w motoryzacji, marzec 2008
 • Miła atmosfera umożliwiająca dzielenie się doświadczeniami.

  Koordynator Produkcji, Avon Operations Polska Sp. z o.o.,
  Forum Produkcja 2010, marzec 2010
 • Seminarium spełnia założenia i oczekiwania. Umiejętne przedstawienie tematów nie tylko teoretyczne, ale z odniesieniem do praktyki.

  Dyrektor ds. Regulacyjnych i Medycznych, US Pharmacia Sp. z o.o.,
  Akty wykonawcze do znowelizowanej ustawy Prawo Farmaceutyczne i ustaw powiązanych, wrzesień 2007
 • Wysoki poziom konferencji. Dobre przygotowanie tematu. Dobre przygotowanie techniczne szkolenia. Prelegenci bardzo doświadczeni, wysoki poziom wiedzy, fachowość. Miła, przyjazna atmosfera.

  Kierownik Techniczny, Żywiec Zdrój S.A.,
  Zarządzanie energią i mediami w przedsiębiorstwie, kwiecień 2008
 • Cenne źródło informacji w szerokim aspekcie dla osób z grup SUR. Możliwość poznania różnych opinii dotyczących tego samego zagadnienia (przykład: outsourcing)

  Kierownik UR Matryc, Sitech Sp. z o.o.,
  Forum Służb Utrzymania Ruchu, październik 2010
 • Konferencja dobrze zorganizowana. Tematy przekazane zgodnie z programem, ciekawie prowadzenie przez prelegentów.

  Kierownik Działu ochrony Środowiska, Z.P.C. "Mieszko" S.A.,
  Gospodarka Odpadami Produkcyjnymi, prawo i doświadczenia, września 2010
 • Konferencja była dla mnie bardzo przydatna i interesująca. Zdobyte informacje ugruntowały i/lub uzupełniły moją wiedzę. Szczególnie cenne było szerokie przedstawienie kwestii bezpieczeństwa produktu leczniczego w różnych aspektach, porządkujące i zbierające w całość różne wymagania prawne.

  Pharmacovigilance Specjalist, Stiefel Polska Sp. z o.o.,
  Bezpieczeństwo produktu Leczniczego, maj 2007r,
 • Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i materiałów.

  Dyrektor Handlowy, Profarm PS Sp. z o.o.,
  Trade marketing farmaceutyczny w nowych realiach rynkowych, kwiecień 2009r
 • Trafiona tematyka, przydatna. Konkretne dopasowanie tematyki wykładów z tematem konferencji. Bardzo dobra organizacja.

  Dyrektor, Grupa LOTOS S.A.,
  Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć w Firmach Produkcyjnych, wrzesień 2008
 • Profesjonalnie, na temat i zwięźle. Dziękuję i będę śledzić na bieżąco dalsze plany konferencyjne MOVIDY.

  Medical & RA Manager, Genzyme Polska Sp. z o.o.,
  Kompendium zmian w obszarze rejestracji 2009, listopad 2009
 • Konferencja bardzo dobrze zorganizowana i bardzo szeroko tematycznie przygotowana. Prelegenci dobrze dobrani do poszczególnych tematów.

  Członek Zarządu, Bank Pocztowy SA,
  Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć, luty 2008
 • Konferencja zorganizowana wzorowo, ciekawe tematy, profesjonalni prelegenci. Wieczorek integracyjny bardzo dobrze zorganizowany, dał możliwość wymiany doświadczeń oraz dyskusji w miłej atmosferze.

  Kierownictwo Techniczne, Schmittenberg - Pol Sp. z o.o.,
  Optymalna Produkcja w Motoryzacji, luty 2010
 • W pełni wyczerpująco i zrozumiale przedstawiono szereg skomplikowanych zagadnień związanych z Pharmacovigilance. Jest to szczególnie istotne w okresie ważnych zmian legislacyjnych w zakresie polskiego Prawa Farmaceutycznego.

  Pharmacovigilance Manager, Boehringer Ingelheim,
  Bezpieczeństwo produktu Leczniczego, maj 2007r
 • Seminarium prowadzone profesjonalnie przez specjalistów. Problemy rozstrzygane na bieżąco. Świetny kontakt.

  Specjalista ds. Personalnych, TEVA Pharmaceuticals,
  Zmiany w Prawie Pracy 2010, styczeń 2010
 • Ciekawe zagadnienia w profesjonalnej oprawie dobrych prelegentów. Praktyczna interpretacja aspektów prawnych dotyczących nowych projektów rozporządzeń.

  Field Force Manager, Alfa Wassermann,
  Dystrybucja i Logistyka w Farmacji 2008, październik 2008
 • Ciekawie dobrane tematy. Jest to fantastyczny zbiór wiedzy oraz przegląd  rozwiązań zastosowanych w innych przedsiębiorstwach, które można nie raz spróbować zastosować na swoim „podwórku” w swoim przedsiębiorstwie . Bardzo dobre kompendium wiedzy.

  Kierownik ds. Planowania Produkcji, Ruukki Polska,
  Forum "Elastyczna Produkcja", luty 2011
 • W dobie globalnego kryzysu finansowego udział w konferencji był cenną okazja do podsumowań przyczyny wystąpienia zjawiska z jednoznacznym wskazaniem jak ograniczyć ryzyko nadużyć w sektorze finansowym na przyszłość.

  Naczelnik Wydziału Ryzyka Operacyjnego, Bank BOŚ S.A.,
  Zarządzanie ryzykiem nadużyć w sektorze finansowym i w ubezpieczeniach, listopad 2008
 • Bardzo interesujące zagadnienia, które zdecydowanie pomogą mi w pracy.

  Pharmacy Chain Field Force Manager Poland, Mead Jonson Nutricion ,
  Dystrybucja produktów leczniczych Warszawa, wrzesień 2010
 • Szeroki zakres tematyczny. Dynamiczna konwencja i interaktywny charakter. Elastyczne podejście prelegentów związane z zaspokajaniem potrzeb uczestników konferencji.

  Dyrektor ds. Sprzedaży Zagranicznej, Nepentes,
  Dystrybucja w farmacji 2009, wrzesień 2009
 • Konferencja rzeczowa, konkretna, „na temat”, w odpowiednio licznym gronie słuchaczy, umożliwiającym wzajemną dyskusję na prezentowany temat. Warunki (sala, przerwy, bufet) bardzo dobre. Informacja organizacja bardzo dobra. Bardzo dobru pomysł to wieczór integracyjny podczas forum.

  Dyrektor Ds. Rozwoju Produkcji, BAKALAND S.A.,
  Forum Produkcja 2010, marzec 2010
 • Przygotowanie organizacyjne – bardzo dobre. Dobór tematów – bardzo ciekawy. Dyscyplina czasowa – bardzo dobrze zarządzana.

  Dyrektor Handlowy, Lek SA,
  Trade marketing farmaceutyczny w nowych realiach rynkowych, kwiecień 2009r
 • Dobrze zorganizowane na wysokim poziomie merytorycznym. Prelegenci dobrze przygotowani merytorycznie z obszernymi i przejrzystymi materiałami dydaktycznymi.

  Kierownik Działu Obsługi Infrastruktury, POL-AM-PACK S.A.,
  Zarządzanie energią i mediami w przedsiębiorstwie, kwiecień 2008
Konferencje i seminaria Archiwum Zarządzanie łańcuchem dostaw w sektorze farmaceutycznym

Zarządzanie łańcuchem dostaw w sektorze farmaceutycznym

Warszawa, 9-10, 11 marca 2010

W dniach 9-10 marca, w Warszawie odbyła się konferencja: „Zarządzanie łańcuchem dostaw w sektorze farmaceutycznym”.
Konferencję otworzył wykład reprezentantów Kancelarii prawnej Grynhoff Woźny Maliński, Mec. Krzysztofa Wysockiego i Mec. Adama Leśniaka, aktualizujący wiedzę o zmianach prawnych w zakresie obsługi logistycznej produktu leczniczego jako wstęp do obszernej tematyki transportu leków. Druga prelekcja przedstawiająca case study operatora logistycznego DAMCO mogła być wskazówką do rozważania outsourcingu logistyki w branży farmaceutycznej.

Jak zwykle z bardzo wysokim uznaniem spotkało się wystąpienie p. Małgorzaty Szelachowskiej z Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, która wskazała nieprawidłowości przewozu i prowadzenie kontroli warunków transportu oraz temat budzący szereg pytań i wątpliwości dotyczący transportu leków psychotropowych i narkotyków.
Kolejne prelekcje poświęcone były ujęciu transportu w warunkach kontrolowanych z różnych punktów widzenia. Pan Michał Dychto z GlaxoSmithKline przedstawił zimny łańcuch dostaw na przykładzie produktów szczególnie wrażliwych jakimi są szczepionki. Natomiast p. Jarosław Mazur wskazał możliwe scenariusze rozwiązań w transporcie w warunkach kontrolowanych z punktu widzenia specjalizowanego operatora logistycznego jakim jest firma Poltraf.
Niezwykle interesujące informacje o działaniach Zespołu ds. Zapobiegania Fałszowaniu Produktów Leczniczych oraz ostatnich danych na temat fałszerstw produktów leczniczych w skali światowej, europejskiej i polskiej zaprezentował Sekretarz Zespołu z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, p. Maciej Majer.

 

Podczas drugiego dnia konferencji, uczestnicy uzyskali szereg wskazówek obrazujących możliwości podnoszenia efektywności łańcuchów dostaw i zwiększania stopnia integracji poszczególnych ogniw farmaceutycznych łańcuchów dostaw. Pierwszą prelekcję dotyczącą funkcjonowania i modelu współpracy ze składem konsygnacyjnym wygłosił Prezes firmy Poltraf, p. Piotr Król. O potrzebie przejścia z rozwiązań wewnętrznych na standardy globalne w farmacji mówiła p. Anna Kosmacz – Chodorowska z Instytutu Logistyki i Magazynowania. Kolejny wykład obrazujący system zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw i wskazujący na techniki przeciwdziałania zagrożeniom wygłosił p. Jacek Sklepowicz z PricewaterhouseCoopers. Uzupełnieniem tej prelekcji było wystąpienie przedstawiciela firmy PBSG, p. Tomasza Mechelewskiego o prezentacji dobrych praktyk zawartych w normie ISO 28000 i wymaganiach tej normy jako elementu zapewnienia spójnego podejścia wszystkich podmiotów działających w łańcuchu dostaw.
Case study Polpharmy, zaprezentowane przez p. Wojciecha Kisielnickiego zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników.  Konferencję zamknął wykład p. Jarosława Zygmunta, Kierownika Logistyki Kompanii Piwowarskiej, przedstawiający różnice i podobieństwa w kanałach dotarcia do klienta między branżą farmaceutyczną a FMCG oraz wskazujący na szereg dobrych praktyk, które można z powodzeniem implementować do farmaceutycznego łańcucha dostaw.

Tematy konferencji adekwatne do sytuacji na rynku i ujęte z punktu widzenia wielu uczestników łańcucha dostaw w farmacji wniosły szereg cennych informacji.
Udział ekspertów – praktyków i wysokiej klasy specjalistów reprezentujących bardzo wysoki poziom intelektualny i ogromną praktyczną wiedzę, umożliwił uczestnikom otrzymanie wskazówek do rozwiązania problemów w codziennej pracy. Formuła MASTERCLASS – praktycy dla praktyków sprawdziła się w 100%. Zgromadzenie w jednym miejscu instytucji, producentów, dystrybutorów i operatorów jest wartością dodaną do wiedzy uzyskanej od doskonałych prelegentów.

Dwudniowej konferencji towarzyszyło seminarium poświęcone konstrukcji umów o świadczenie usług logistycznych, w dużej mierze będących wytworem praktyki obrotu gospodarczego. Seminarium zostało podzielone na trzy części: pierwszą z nich, o charakterze prawnym poprowadzili Mec. Krzysztof Wysocki oraz Mec. Adam Leśniak z Kancelarii Prawnej Grynhoff Woźny Maliński, drugą i trzecią część dopełniał obraz aspektów organizacyjnych i operacyjnych, które zostały przedstawione z dwóch punktów widzenia: ze strony firmy farmaceutycznej Bristol-Myers Squibb (p. Robert Krasuski) oraz operatora logistycznego DAMCO (p. Anna Trzcińska). Celem warsztatu było przekazanie uczestnikom swego rodzaju instrukcji – w jaki sposób przygotować i negocjować umowę o świadczenie usług logistycznych. Dopełnieniem dnia specjalnego była dyskusja panelowa, w trakcie której uczestnicy otrzymali satysfakcjonującą odpowiedź na pojawiające się pytania i wątpliwości.

Z przyjemnością informujemy, że bardzo pozytywne opinie z Państwa strony skłaniają nas do kontynuacji tej tematyki w przyszłości.

Opinie uczestników

Konferencja pozwoliła wymienić poglądy i doświadczenia w zakresie ogólno pojętej  farmacji. Zaleta jest fakt, że są w jednym miejscu znaleźli się instytucje, producenci, dystrybutorzy i  operatorzy co daje dodatkowa wartość dodaną.

Customer Care Direktor, FM Polska Sp. z o.o., Zarządzanie Łańcuchem Dostaw w Sektorze Farmaceutycznym, marzec 2010

Konferencja zorganizowana na wysokim poziomie, bardzo dobra organizacja, dobry wybór prelegentów, dużo wiedzy z dużym doświadczeniem. Jestem zadowolona z udziału w konferencji, otrzymałam wiele informacji, które pomogą rozwiązywać problemy w codziennej pracy i ułatwią działanie mojej firmy w najbliższej przyszłości.

Head of Logistic BJ, Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., Zarządzanie Łańcuchem Dostaw w Sektorze Farmaceutycznym, marzec 2010

Dziękuję, że miałem przyjemność uczestniczyć w konferencji zorganizowanej przez Państwo, ponieważ była rzeczowa, merytoryczna i dzięki różnym spojrzeniom prelegentów na tematy, bardzo interesująca. Miałem przyjemność poznać bardzo interesujące osoby dysponujące olbrzymią wiedzą praktyczną. Organizowane przez MOVIDA Conferences seminaria są na wysokim poziomie, więc zdaje się na Państwa wiedzę i doświadczenie.

Supply Chain Manager, Apotex Inc. Przedstawicielstwo w Polsce, Zarządzanie Łańcuchem Dostaw w Sektorze Farmaceutycznym, marzec 2010

Konferencja Zorganizowana w profesjonalny sposób i na wysokim poziomie. Bardzo trafny dobór prelegentów; praktycznie wszyscy byli wysokiej klasy specjalistami prezentującymi bardzo wysoki poziom intelektualny.

Customer Service Manager, DAMCO Poland Sp. z o.o., Zarządzanie Łańcuchem Dostaw w Sektorze Farmaceutycznym, marzec 2010

Znakomity dobór zagadnień , wysoka wiedza prelegentów, przedstawiana w ciekawy sposób zagwarantowała, że uczestnicy konferencji na pewno znacznie poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą logistyki w farmacji.

Specjalista Koordynator, ZF Unia Spółdzielnia Pracy, Zarządzanie Łańcuchem Dostaw w Sektorze Farmaceutycznym, marzec 2010

Ciekawa konferencja, dobry dobór tematów i prelegentów.

Dyrektor ds. Zaopatrzenia i Logistyki, US Pharmacia Sp. z o.o., Zarządzanie Łańcuchem Dostaw w Sektorze Farmaceutycznym, marzec 2010

Konferencja wniosła wiele cennych informacji i wskazówek .

Starszy Specjalista ds. Logistyki, VIPHARM S.A., Zarządzanie Łańcuchem Dostaw w Sektorze Farmaceutycznym, marzec 2010

Bardzo dobra organizacja, miejsce bardzo miłe i kompetentna pomoc ze strony pracowników MOVIDA. Dobrze zaplanowany czas.

Kierownik Hurtowni, Boiron Sp. z o.o., Zarządzanie Łańcuchem Dostaw w Sektorze Farmaceutycznym, marzec 2010

Bardzo ciekawe tematy, adekwatne do sytuacji na rynku.

Specjalista ds. Logistyki, EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o., Zarządzanie Łańcuchem Dostaw w Sektorze Farmaceutycznym, marzec 2010

Różnorodna tematyka uzupełniająca wiedzę logistyczną o doświadczenia specyfikację branży farmaceutycznej. Ciekawa i dynamiczna prezentacja tematów, możliwość interaktywnego uczestniczenia w prezentacjach i uzupełniania wiedzy o zmiany prawne w obszarze „logistyki farmaceutycznej”.

Dyrektor ds. Łańcucha Dostaw i Zakupów, BIOTON S.A., Zarządzanie Łańcuchem Dostaw w Sektorze Farmaceutycznym, marzec 2010

Galeria zdjęć

Kontakt

Sponsoring:
tel +48 (22) 402 64 90

Patronat medialny, Krystyna Moniuszko:
e-mail: kmoniuszko@movida.com.pl
tel +48 22 402 64 90

Dane firmy

MOVIDA Conferences Izabella Kiriczok i Wspólnicy sp.k.
ul. Niemcewicza 7/9 lok 18, 02-022 Warszawa
KRS 0000273832, NIP 701-00-53-467, REGON 140856132

Sekretariat:
e-mail: sekretariat@movida.com.pl
tel +48 (22) 626 02 62 fax +48 (22) 626 81 38