Prezentacja inicjatyw oszczędnościowych w Polfie Pabianice S.A. (Grupa Adamed).

06.08.2018
Prezentacja inicjatyw oszczędnościowych w Polfie Pabianice S.A. (Grupa Adamed).

W latach 2010-2017 w Polfie Pabianice S.A. zrealizowano szereg działań ograniczających zużycie energii cieplnej i emisje CO2 o 65% oraz energii elektrycznej o 20%. Działania te obejmowały redukcję długości sieci ciepłowniczej oraz zmianę sposobu ogrzewania zakładu z pary wodnej na rzecz ciepła systemowego. Zadanie to zrealizowano w dwóch etapach. W pierwszym etapie skrócono sieć ciepłowniczą oraz zmieniono czynnik grzewczy dla najbardziej oddalonych od kotłowni parowej obiektów oraz ograniczono liczbę ogrzewanych obiektów poprzez konsolidację działalności. W drugim etapie doprowadzono ciepło systemowe na potrzeby CO i CWU do pozostałych obiektów oraz wybudowano nową mniejszą kotłownię parową na potrzeby technologiczne. Poprzednia duża kotłownia została wyłączona z użytkowania. Jednocześnie zakład wyszedł z systemu ETS.

O szczegółach wprowadzonych inicjatyw w Polfie Pabianice S.A. opowie Kierownik Działu Energetycznego, Pan Jerzy Zakrzewski. Prelekcja odbędzie się w ramach spotkania MEDIA TECHNICZNE W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM – PODEJŚCIE HOLISTYCZNE (18-19-20 września 2018 r.). Podejście holistyczne do wyzwania, jakie stanowi zarządzanie obszarem mediów technicznych to poziom wyżej, niż zarządzanie kompleksowe, o którym mówiono do tej pory. Polega ono na takim podejściu systemowym, gdzie działania podjęte względem jednego lub grupy mediów mają pozytywny wpływ na pozostałe, tworząc jeden współdziałający funkcjonalny i oszczędny organizm.

MOVIDA serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu.

Więcej informacji na stronie: MEDIA TECHNICZNE W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM

Nasi partnerzy: