Najbliższe wydarzenia

10-11-12 kwietnia 2018, POZNAŃ
efektywne zarządzanie jakością w praktyce, optymalizacje, wyzwania, sukcesy, regulacje prawne
10-11-12 KWIETNIA 2018, TYCHY
NOWOCZESNE PROCESY PRODUKCYJNE, STRATEGIE ZARZĄDZANIA,OPTYMALIZACJA, WYKORZYSTANIE ZASOBÓW
22-23-24 maja 2018, OLSZTYN
wyzwania i najlepsze praktyki we współpracy z dostawcami

Dlaczego my ?

Konferencja dobrze zorganizowana. Szeroki wachlarz informacji w zakresie zarządzania obrotem paletami. Możliwość otwartej...
Kierownik ds. Projektów, FM Polska, Zarządzanie gospodarką opakowań zwrotnych, listopad 2010

Inspiracje z wydarzeń

Udostępniamy Państwu opracowania powstałe na podstawie wiedzy i studiów przypadków – są to cenne inspiracje płynące
z doświadczenia zawodowego współpracujących z nami wybitnych Prelegentów. Celem „INSPIRACJI Z WYDARZEŃ” jest krzewienie wiedzy
czerpanej od najwyższej klasy ekspertów poprzez upowszechnianie ich doświadczeń i wiedzy.

Tytuł Autor Kategoria Do pobrania Wydarzenia
ANALIZA I OCENA RYZYKA JAKO WSPARCIE DLA PROCESU ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNYMI MODYFIKACJAMI MASZYN W KIMBALL ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.
Kamil Silski
BHP - Środowisko - Odpady
Bezpieczeństwo w produkcji i utrzymaniu ruchu, grudzień 2015
ŚWIADOMA I BEZPIECZNA OBSŁUGA SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH I INSTALACJI GAŚNICZYCH
Marcin Leśniak
BHP - Środowisko - Odpady
FORUM NOWOCZESNE BHP, wrzesień 2015
Przenośne przyrządy czy instalowane na stałe systemy monitorowania stanu maszyn
Andrzej Skrzypkowski
Produkcja - Utrzymanie ruchu
Forum Służb Utrzymania Ruchu, październik 2014
Projektowanie i wdrażanie systemów bezpieczeństwa uwzględniających bieżące potrzeby systemów nadzoru stanu technicznego - kryteria wyboru i kluczowe aspekty
dr inż. Ryszard Nowicki
Produkcja - Utrzymanie ruchu
Bezpieczeństwo w produkcji i utrzymaniu ruchu, grudzień 2015

Nasi partnerzy: